Lời mở đầu

Công ty TNHH Ê SU HAI (sau đây được gọi riêng là “Công ty”, “Esuhai” và gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”) là chủ sở hữu và điều hành của Ứng dụng Hack Kanji (“Hack Kanji”). Công ty cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả người dùng trên Hack Kanji.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này (sau đây được gọi là “Chính sách Bảo mật” hay “Chính sách”) được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng cho Chúng tôi.

Hack Kanji có thể chứa liên kết đến các website hoặc các ứng dụng khác mà Chúng tôi không kiểm soát. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà Chúng tôi thu thập trên Hack Kanji và không áp dụng cho thông tin mà Chúng tôi thu thập theo cách khác.

Chính sách Bảo mật này được xây dựng phù hợp với pháp luật Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chúng tôi không khuyến khích người truy cập từ các điểm ngoài lãnh thổ Việt Nam xem xét tính pháp lý của quy định này dưới góc độ pháp luật nước ngoài.

Điều 1. Các dữ liệu Chúng tôi thu thập

 1. “Dữ liệu cá nhân” là các thông tin, dù đúng hay sai, về một cá nhân - người có thể được xác định danh tính từ thông tin đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà một tổ chức có quyền hoặc có thể truy cập.
 2. Dữ liệu cá nhân được yêu cầu cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn:
 3. Chúng tôi sẽ/ có thể sẽ thu thập Dữ liệu cá nhân của người dùng khi:
 4. Khi người dùng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với Hack Kanji, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định bằng phương tiện tự động hoặc thụ động bằng cách sử dụng một loạt các công nghệ, loại có thể tải về thiết bị của người dùng và có thể thiết lập/sửa đổi cài đặt trên thiết bị của người dùng. Thông tin Chúng tôi thu thập có thể bao gồm các địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành của thiết bị máy tính/điện thoại di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động đó, hoặc mã định danh thiết bị di động (IMEI) cho thiết bị của người dùng, địa chỉ của một trang web giới thiệu (nếu có), lịch sử truy cập vào Hack Kanji. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho các Mục đích (được quy định tại Điều 3 của Chính sách này).
 5. Nếu người dùng không muốn cung cấp các thông tin nói trên hay người dùng chọn không tham gia Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng email đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Chúng tôi (theo địa chỉ mail tại Điều 10). Khi người dùng không tham gia hoặc không còn đồng ý với bất cứ nội dung nào của Chính sách này của Chúng tôi, việc sử dụng Dịch vụ của người dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng/gián đoạn.
 6. Thông tin khác mà Chúng tôi thu thập (khảo sát, nghiên cứu thị trường, …) không bị ràng buộc bởi những Chính sách Bảo mật này.

Điều 2. Đăng ký, cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản của người dùng

 1. Người dùng sẽ phải tạo tài khoản khi muốn sử dụng các tính năng của Dịch vụ. Khi tạo tài khoản, người dùng sẽ phải cung cấp một số Dữ liệu cá nhân, ví dụ: Tên đăng nhập (số điện thoại/ email/…), mật khẩu đăng nhập. Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của người dùng sẽ được sử dụng để người dùng truy cập và duy trì trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin khác như: địa chỉ email, ảnh đại diện, ...
  Hack Kanji sẽ cung cấp cho người dùng các phương tiện bảo đảm thông tin cá nhân của người dùng là chính xác và được cập nhật. Người dùng có thể cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản của mình bất cứ lúc nào khi nhấn vào “Cài đặt tài khoản” hoặc các hình ảnh, biểu tượng đại diện cho người dùng do hệ thống cung cấp mặc định khi đăng nhập vào. Người dùng có thể thay đổi tất cả thông tin của tài khoản.
 2. Nếu người dùng quên mật khẩu, có thể dùng tính năng “Quên mật khẩu”. Bạn nhập số điện thoại của bạn, Chúng tôi sẽ gửi mã OTP về số điện thoại người dùng đã cung cấp, người dùng nhập mã này vào để thay đổi mật khẩu và Chúng tôi từ chối cung cấp lại mật khẩu theo các cách thức khác vì lý do bảo mật.
 3. Khi gặp khó khăn, vướng mắc về vấn đề đăng ký, cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản, người dùng có thể liên lạc với Bộ phận chăm sóc khách hàng của Chúng tôi để được hướng dẫn theo thông tin tại Điều 10.

Điều 3. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu mà chúng tôi thu thập

 1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/ hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích sau đây:
  1. Để định danh và/ hoặc xác minh tài khoản người dùng;
  2. Để xem xét và/ hoặc xử lý yêu cầu/ giao dịch của người dùng với Chúng tôi hoặc giao dịch, tương tác của người dùng với các Bên thứ ba thông qua Dịch vụ hoặc trên một nền tảng của Bên thứ ba;
  3. Để quản lý, vận hành, cung cấp và/ hoặc quản trị việc sử dụng và/ hoặc truy cập vào Hack Kanji, tài khoản của người dùng, mối quan hệ của người dùng với Chúng tôi, và việc sử dụng Dịch vụ của người dùng;
  4. Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng, phản hồi, hoàn thành và/ hoặc giải quyết một giao dịch và/ hoặc để đáp ứng yêu cầu của người dùng về Dịch vụ nhất định và thông báo cho người dùng về những vấn đề về Dịch vụ và/ hoặc các hoạt động bất thường của tài khoản;
  5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hợp pháp của người dùng khác;
  6. Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/ hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ được vận hành suôn sẻ;
  7. Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Người dùng, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) người dùng;
  8. Để thông báo, liên hệ với người dùng qua điện thoại, tin nhắn và/ hoặc fax, email và/ hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của người dùng với Chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ. Người dùng hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với người dùng qua email, tài liệu hoặc thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, địa chỉ nhận thư sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.
  9. Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/ hoặc phát triển Dịch vụ), để phân tích hành vi người dùng nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ và/ hoặc để cải thiện trải nghiệm của người dùng;
  10. Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và thực hiện các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô, thành phần đối tượng mục tiêu của người dùng và hiểu sở thích của người dùng với các Dịch vụ của Chúng tôi;
  11. Dành cho mục đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho người dùng theo các phương tiện liên lạc khác nhau như email, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/ hoặc dịch vụ của các Bên thứ ba mà Hack Kanji cộng tác hay làm việc với) mà Hack Kanji (hoặc tổ chức liên quan) đang cung ứng, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai.
  12. Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan, trong đó bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Hack Kanji hoặc công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các công ty có liên quan với Hack Kanji chịu ràng buộc;
  13. Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;
  14. Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch người dùng) theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định của Hack Kanji;
  15. Để kiểm toán Dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Hack Kanji;
  16. Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của người dùng với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;
  17. Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của người dùng, cho dù trong hay ngoài thẩm quyền tài phán đối với người dùng;
  18. Để xử lý hoặc để thuận tiện cho các giao dịch kinh doanh liên quan đến tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch kinh doanh hoặc tài sản tiềm năng mà Hack Kanji là một bên tham gia hoặc có liên quan đến chi nhánh trực thuộc hoặc tổ chức có liên quan với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến Hack Kanji và/ hoặc một hoặc nhiều chi nhánh/ tổ chức liên quan của Hack Kanji với tư cách là các bên tham gia và có thể sẽ có thêm các Bên thứ ba tham gia vào giao dịch như vậy. “Giao dịch kinh doanh” được hiểu là các giao dịch mua bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc mua lại một tổ chức/ một phần của một tổ chức hoặc bất cứ tài sản nào của tổ chức đó;
  19. Bất kỳ mục đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho người dùng tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của người dùng;
 2. Một số mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tại thời điểm thu thập nên sẽ không xuất hiện trong danh sách trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về những mục đích đó tại thời điểm cần sự đồng ý của người dùng, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của người dùng là phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 4. Bảo vệ thông tin người dùng

Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn Dữ liệu cá nhân của người dùng trên hệ thống của Chúng tôi. Dữ liệu người dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống. Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ phá hủy hoặc ẩn danh hóa dữ liệu cá nhân của người dùng ngay khi phát sinh điều kiện hợp lý để giả định rằng:

 1. Mục Đích mà Dữ liệu cá nhân được thu thập không còn là Mục Đích ban đầu; và
 2. Việc lưu giữ là không còn cần thiết cho bất kỳ Mục Đích pháp lý, kinh doanh. Nếu người dùng ngừng sử dụng Dịch vụ và/ hoặc các Dịch Vụ của người dùng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào luật áp dụng, Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng một cách an toàn mà không cần báo trước cho người dùng.

Điều 5. Tiết lộ thông tin người dùng

 1. Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/ có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng cho Bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, Công ty con và/ hoặc đại lý và/ hoặc các chi nhánh và/ hoặc văn phòng đại diện và /hoặc địa điểm kinh doanh của Chúng tôi và/ hoặc các công ty liên quan và/ hoặc các Bên thứ ba khác (sau đây được gọi là “Các Bên thứ ba”) cho một hoặc nhiều hơn các Mục đích nêu trên. Các Bên thứ ba sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác sẽ có quyền thu thập, xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:
  1. Các công ty con, các chi nhánh, các văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh và các công ty liên quan của Chúng tôi;
  2. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các Bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
  3. Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Công ty, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân của người dùng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch kinh doanh mà Esuhai hoặc các công ty có liên quan tham gia.
 2. Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về người dùng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của người dùng để nhận dạng người dùng một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân khác của người dùng.
 3. Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hoặc các điều luật khác cho phép một tổ chức như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng mà không cần sự đồng ý của người dùng, thì quyền đó vẫn tiếp tục được áp dụng.
 4. Chính sách Bảo mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Hệ thống có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.

Điều 6. Thông tin thu thập của Bên thứ ba

 1. Hack Kanji sử dụng dịch vụ phân tích của Bên thứ ba (“Các Dịch vụ Phân tích 3P”), trong đó có Google Analytics - một dịch vụ phân tích web/ app được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Các Dịch vụ Phân tích 3P sử dụng Cookies - các file văn bản được đặt trên máy tính/ thiết bị di động của người dùng, để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web, giúp Hack Kanji phân tích cách người dùng sử dụng Dịch vụ. Các thông tin được tạo ra bởi Cookies về việc sử dụng của người dùng trên Hack Kanji sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Các Dịch vụ Phân tích 3P trên các máy chủ ở các quốc gia khác nhau. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc người dùng sử dụng Dịch vụ, soạn thảo các báo cáo về hoạt động của Hack Kanji để Chúng tôi nghiên cứu, phân tích, quản trị Hack Kanji, các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trên Hack Kanji và Internet một cách hiệu quả. Các Dịch vụ Phân tích 3P cũng có thể chuyển thông tin này cho Bên thứ ba theo quy định pháp luật, hoặc Bên thứ ba khác xử lý thông tin thay cho Các Dịch vụ Phân tích 3P. Các Dịch vụ Phân tích 3P sẽ không kết hợp địa chỉ IP của người dùng với bất kỳ dữ liệu khác được Các Dịch vụ Phân tích 3P nắm giữ.
 2. Chúng tôi, cùng với Bên thứ ba, trong từng thời điểm, có thể cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép Bên thứ ba xem được thông tin danh tính của người dùng, bao gồm tên, ID người dùng, địa chỉ IP máy tính của người dùng hoặc những thông tin khác như Cookies mà người dùng đã từng cài đặt hoặc cho phép một Bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng của người dùng. Sản phẩm/ dịch vụ do Bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của Hack Kanji. Người dùng có trách nhiệm đọc kỹ điều khoản và các chính sách khác được cung cấp bởi các Bên thứ ba trên trang web và các phương tiện truyền thông của họ.

Điều 7. Khuyến nghị biện pháp phòng ngừa an toàn tránh mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của người dùng

 1. Chúng tôi không bảo đảm an ninh cá nhân và/ hoặc thông tin khác mà người dùng cung cấp cho trang web/ ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp an ninh để duy trì sự an toàn của Dữ liệu cá nhân của người dùng mà Chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ trong mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống và đã được yêu cầu giữ bí mật cho Dữ liệu cá nhân này. Khi người dùng truy cập vào tài khoản của người dùng, Chúng tôi khuyến cáo người dùng sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm mà người dùng cung cấp được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để được chỉ truy cập như đã nêu ở trên.
 2. Trong nỗ lực cung cấp cho người dùng Dịch vụ với giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web Bên thứ ba khác nhau để liên kết đến và/ hoặc cài đặt nền tảng bên trong các trang web hoặc tích hợp Hack Kanji trên trang web của Bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác xây dựng thương hiệu và các mối quan hệ khác để hợp tác cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ khác và/ hoặc các tính năng khác mà Chúng tôi tạo nên. Những trang web liên kết có chính sách bảo mật cũng như thỏa thuận an ninh riêng biệt và độc lập. Chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web, ứng dụng được liên kết hoặc tích hợp trên đó, trong đó có sự riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt độc lập. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu của Chúng tôi hoặc những trang web của Bên thứ ba (thậm chí nếu được cung cấp trên hoặc thông qua Hack Kanji) có thể không được tiếp nhận bởi Chúng tôi. Do đó Chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung, biện pháp an ninh và các hoạt động của các trang web liên kết. Các trang web, ứng dụng liên kết, tích hợp chỉ phục vụ cho sự thuận tiện của người dùng và do người dùng quyết định truy cập hay không truy cập. Do đó, người dùng có thể phải chịu một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự nguyên bản của Hack Kanji và các liên kết đặt trên đó hoặc khi Hack Kanji được tích hợp trên trang web của một Bên thứ ba; nên Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web liên quan (kể cả trong trường hợp một liên kết nào đó không hoạt động).

Điều 8. Truy cập ứng dụng từ nước ngoài

Nếu người dùng đang truy cập Dịch vụ từ địa phận bên ngoài Việt Nam hoặc liên hệ với Chúng tôi từ nước ngoài, hãy lưu ý rằng việc cung ứng Dịch vụ có thể bị gián đoạn vì Dịch vụ này được thiết lập dành riêng tại địa phận Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Dữ liệu cá nhân của người dùng và/ hoặc thông tin vẫn được lưu trữ, xử lý tại Việt Nam, nơi đặt các máy chủ của Chúng tôi, vị trí và cơ sở dữ liệu trung tâm của Chúng tôi được điều hành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, người dùng thừa nhận rằng Dữ liệu cá nhân của người dùng và/ hoặc thông tin có thể được chuyển giao Các Bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ nó như mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Điều 9. Xoá tài khoản đăng ký và hệ quả của việc xoá tài khoản

 1. Để xóa tài khoản của người dùng/ rút lại sự đồng ý của người dùng đối với việc thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng dưới sự sở hữu hoặc kiểm soát của Chúng tôi, người dùng xin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi theo địa chỉ email tại Điều 10 của Chính sách này.
 2. Một khi Chúng tôi đã nhận được thông tin yêu về việc xoá tài khoản của người dùng, Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của người dùng và xử lý yêu cầu của người dùng. Nếu Chúng tôi không thể xác minh danh tính của người dùng hoặc không hiểu được các chỉ dẫn của người dùng, Chúng tôi sẽ Liên hệ với người dùng để làm rõ yêu cầu của người dùng. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi tài khoản của người dùng ngưng hoạt động. Sau đó, Chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng trừ trường hợp Chúng tôi lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của người dùng phù hợp với Chính sách Bảo mật này và nghĩa vụ của Chúng tôi theo quy định pháp luật.

Điều 10. Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, khiếu nại

 1. Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm về tài khoản/ việc bảo mật/ các giao dịch của người dùng với các Dịch vụ và/ hoặc có phát sinh khiếu nại liên quan đến cách Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của người dùng, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Hack Kanji theo địa chỉ email: cskh-app@esuhai.com
 2. Khi người dùng gửi yêu cầu khiếu nại thông qua email, vui lòng ghi vắn tắt thông tin khiếu nại ở mục tiêu đề thư để giúp Chúng tôi có thể nhanh chóng tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại.
  Ví dụ: Khi có nhu cầu phát sinh khiếu nại về quyền riêng tư, người dùng ghi vào mục tiêu đề email là “Khiếu nại về sự riêng tư”.
 3. Các dịch vụ hỗ trợ cụ thể như sau:
 4. Nếu người dùng có bất cứ yêu cầu, thắc mắc về pháp lý liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ ban pháp chế của Hack Kanji theo địa chỉ email: phapche@esuhai.com.
 5. Chúng tôi sẽ cố gắng để xử lý các phàn nàn hoặc khiếu nại của người dùng trong thời gian sớm nhất có thể.
 6. Địa chỉ liên lạc chính thức:
  Công ty:
  Địa chỉ:
  Tel:
  Fax:
  Email:

Điều 11. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm của Chúng tôi

Trong phạm vi hoạt động của chính mình, Chúng tôi đảm bảo với người dùng rằng chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin người dùng cung cấp cho Chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, vì lý do thực tế không có dữ liệu nào truyền lên internet có thể đảm bảo độ bảo mật an toàn 100% nên dù Chúng tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ thông tin của người dùng nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc cam kết chịu trách nhiệm về tính an toàn tuyệt đối cho thông tin bất kỳ nào mà người dùng chuyển đến cho Chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của Chúng tôi; và bạn phải có trách nhiệm tự chịu rủi ro nếu rủi ro này không xuất phát từ lỗi của Chúng tôi.

Điều 12. Điều khoản cam kết

 1. Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Chính sách này và quy định của pháp luật.
 2. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.
 3. Bằng cách đăng ký tài khoản, ghé thăm hoặc truy cập vào Hack Kanji hay sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp thông qua Hack Kanji (sau đây được gọi chung là “Dịch vụ”), người dùng thừa nhận, đồng ý các yêu cầu và/ hoặc các quy định, thực tiễn áp dụng thuộc Chính sách này. Đồng thời, người dùng đồng ý với Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng theo cách được mô tả trong Chính sách này. Nếu người dùng không đồng ý với chính sách bảo mật này, vui lòng không đăng ký tài khoản/ ghé thăm/ truy cập/ sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.
 4. Người dùng đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Chính sách Bảo mật này và các chính sách liên quan khác./.
 5. Chính sách Bảo mật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ……………………. Esuhai Chúng tôi có quyền điều chỉnh, thay đổi Chính sách này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo trên Hack Kanji cho người dùng biết. Chính sách sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Và việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của người dùng sau khi Chính sách sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc người dùng đã đồng ý với các điều khoản của Chính sách sửa đổi này.